I denna artikel så kommer vi förklara vad en OVK besiktning är, varför man gör det och mer praktiskt i hur det görs.

Men först ska vi förklara vad OVK besiktning är och vad det står för.

OVK, som är en förkortning för Obligatorisk Ventilations kontroll. Det är en lagstadgad obligatorisk åtgärd som lagstiftades 1990. Anledningen till dess uppkomst var att i flera år innan 1990, så var luften dålig i flerfamiljshus och i offentliga byggnader och vi vet att detta leder till sämre arbetsförhållanden och ohälsa.

Som ett resultat av detta så skapades ett regelverk som idag. Det är reglerat i plan- och bygglagen men även i plan- och byggförordningen.

Vi i Sverige är fantastisk duktiga på att se över regelverk och verkligen se till att de efterlevs, men det var inte bara just att arbetare skulle få bättre luft som var orsaken till regelverket. En OVK besiktning gör faktiskt att fastigheten mår bättre och man bekämpar fuktskador och även mögel. Vi har berört just mögel i en av våra tidigare artiklar som du kan läsa om här.

Vi som jobbar på Total ventilation i Linköping tycker det är viktigt med bra luft för hälsans skull, därför så brinner vi lite extra när vi får besiktningsjobb. Det sätter oss i en ansvarsfull roll som gör att vi kan påverka arbetsmiljön  och med all sannolikhet förbättra den åt våra kunder.

Är OVK något för dig och din fastighet/småhus?

Svaret på denna fråga kan verka lite otydlig och lite svårdefinierbar, så vi ska göra det enkelt för dig nu samt dela upp detta i dels vad för slags fastighet/byggnad det rör sig om och hur ofta en OVK besiktning ska göras.

Lagen är tydlig med att säga att alla byggnader ska OVK-besiktas med jämna mellanrum som vi kommer gå in i alldeles strax. De som är befriade från en OVK-besiktning är de som bor i det som vi i folkmun kallar för ”en vanlig svensson villa”. Dvs de som bor i en eller två familjers villa/småhus ochär utrustade med FX- eller FTX-ventilation.

Hur ofta ska en OVK-besiktning göras?

Det är här det kan bli lite rörigt, men så länge du vet vad du har för system så kan du enkelt pricka in tiden.
Här har du en snabb genomgång på de mest vanliga förekommande ventilations system.

S-ventilation = Självdragsventilation.
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = fläktventilation där frånlufts flödena är fläktstyrda med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda med värmeåtervinning.

Var 3:e år:
-Skolor, förskolor, vårdlokaler och liknande byggnader ska göra en OVK vad 3:e år, oavsett vad för ventilationssystem som finns installerad.

-Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personal utrymmen samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med FT och/eller FTX ventilation ska med göra en OVK besiktning var 3:e år.

Var 6:e år:
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personal utrymmen samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med Självdragsventilation, Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrdaoch fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda med värmeåtervinning.

Endast en besiktning som sker i samband med installation innan ventilationssystemet startas.
Denna kategori behöver inte göra en återkommande besiktning:
En och tvåbostadshus med FX- FT eller FTX ventilation.

Är du osäker kring allt detta, så är vi bara ett samtal ifrån dig och kan komma över på en kopp kaffe och vi kan hjälpa dig med

Ok, Nu vet vi vad det är, men hur går en OVK besiktning till mer praktiskt?

De flesta av oss har besiktat bilen eller haft en besiktningsman vid husköp och det är faktiskt inte så långt ifrån. Om du väljer att anlita någon av våra certifierade besiktningsmän så kommer du få boka tid för en OVK besiktning och beroende på hur stor byggnaden är, så kommer det ta lite olika tid.

Besiktningsmannen kommer sedan följa en lista, gå runt och mäta, känna och inspektera.

På den listan så finns det flera punkter och dessa här är nog de viktigaste:

  • Att ventilationssystemet fungerar enligt de bestämmelser som när det togs i bruk.
  • Kontrollera om det har blivit någon förändring eller om något har bytts ut.
  • Undersöka om det finns några föroreningar i ventilationssystemet.
  • Kontrollera om det finns instruktioner samt skötselanvisningar enkelt tillgängliga.
  • Se om ventilationssystemet fungerar som avsett vid första besiktningen.
  • Kolla så att alla egenskaper är rätt enligt alla lagar och regler.

 

Ibland så kan saker krångla eller att de upptäcks vid en OVK besiktning, då får du som fastighetsägare se till att åtgärda alla fel snarast.

Enklast är det att anlita samma företag som gör själva besiktningen för då kan man ha en pågående dialog om åtgärder samt att besiktningsmannen har fått en insyn på ventilationssystemet.

Vad händer efter en besiktning?

Besiktningsmannen kommer att skriva ett protokoll där han redovisar alla resultat, skriva under. Fastighetsägaren får ett exemplar och ett exemplar kommer skickas in till byggnadsnämnden.

Det kommer även utfärdas ett intyg som visar på när en besiktning har gjorts och även information om när nästa OVK besiktning ska göras. Detta intyg ska sättas på en väl synlig plats i byggnaden.

Hoppas att vi kunde upplysa dig på ett bra och enkelt sätt om vad en OVK besiktning är och har du några frågor, så ring någon av oss. Vi är verksamma i Linköping, och vårt kontor ligger i Tornby området. Har du vägarna förbi vårt kontor så kom in till oss på en kopp kaffe och låt dig fyllas med vår fantastiska balanserade luft.