Utbyte stoftavskiljare Cloetta Ljungsbro

Cloetta, Ljungsbro

Arbetsmomenten som vi fick förtroendet för var:
Demontage och montage -arbeten av nya stoftavskiljare med tillhörande backslagsspjälls och kanal -installationer.

Arbetet var förlagd under December 2018

”Vi är mycket glada för förtroendet att få utföra denna förbättringsåtgärd åt Cloetta”

Kundcase detaljer

DATUM

December , 2018

Kund

Cloetta

PROJEKT TYP

Entreprenad

ENTREPRENÖR

Total Ventilation i Linköping AB

Kundcase bildgalleri

total-ventilation-entreprenad-Demontage-montage-cloetta-fabrik