Mögel, en av de mest hatande levande organismen som en husägare kan råka ut för. Enligt en undersökning gjord av Linda Hägerhed Engman också är hälsofarligt. Hennes studie är baserad på 400 värmländska familjer(öppnas i nytt fönster). Den visade en mycket tydlig koppling mellan dålig luft och ohälsa.

Vi på Total ventilation är en certifierad ventilationsfirma som tycker det är viktigt att reflektera över detta fenomen i sitt inomhusklimat i hemmet. Även i områden där en del av oss tillbringar mer än 40 timmar i veckan, nämligen på jobbet.

Ett bra ventilationssystem hemma eller på jobbet fyller en viktig funktion genom att ventilera bort fukt som annars om den blir kvar under tid kan relateras till mögel. De största källorna till just fukt är badrum/duschrum och det är ofta där problemen blir som mest tydliga i ett tidigt stadium. Därför tycker vi det är extra viktigt att ta ett helhetsgrepp för att hitta en bra ventilationslösning.

Men även när det kommer till gamla element i kombination med dåliga fönster så kan det skapas kondens på de kalla ytorna, den kondensen kan sprida sig till väggar, tak och möbler.

Bra ventilation ger bra klimat

Finns det dessutom småbarn så tycker vi att det är ens skyldighet som förälder att ha en god och balanserad ventilationslösning så risker för mögel som kan leda till allergier elimineras.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att ju högre luftfuktighet i våra bostäder ju högre är risken för mögel på ytor och möbler och när man väl upptäcker missfärgningar på väggar eller tak. Då är en del av skadan redan skedd.

Sovrummet är ett av rummen där trots att vi tillbringar många timmar, så rör vi oss minst i det. Så ur ett hälsoperspektiv behöver ett sovrum ha en mycket god ventilation.

Något som många är drabbade av är att vara känsliga för pollen. Detta kan reduceras genom att välja rätt filtrering av inkommande luft. Med olika ventilationssystem så kan man få mer eller mindre kontroll över luften.

Genom luftinjustering så kontrollerar man den luft som kommer in i eller evakueras från fastigheten genom så kallade tilluftsdon eller frånluftsventiler. Dessa tillsammans med dimensionering och projektering bestämmer det totala luftflödet och den kan man kontrollera. Det som man inte kan kontrollera är luft som kommer in genom att ha fönster öppna eller oönskade otätheter i husets konstruktion.

Ett hus med goda lufttäthetsegenskaper bör ha ett genomtänkt ventilationssystem, där både tilluft och frånluft är balanserad och där man gör regelbundna kontroller för att mäta balansen på luftflödena eller upptäcka brister.

Vi på total ventilation är certifierade att utföra luftinjustering eller energiutredningar och har många kunder på företag och industrisidan men även på den privata marknaden.

Hur ska man tänka när man ska balansera tilluft och frånluft?

Här finns det lite generella regler som är baserade på hur mycket och hur många man vistas i de olika rummen. Givetvis så finns det avvikelser och även om det mest vanliga är att rum där man tillbringar mycket tid bör ha ventilation i form av tilluft och badrum samt kök bör ha frånluft, så bör man vid osäkerhet och i varje enskilt fall konsultera med yrkesman.

När vi pratar om volym, så finns det olika lagstadgade regler satta av bolagsverket. Enligt dem så är minimikraven att ett hus ska ta in 0.35l per sekund gånger bostadens yta i kvadratmeter.

Om vi skapar ett exempel där vi har ett hus på 100 m2 så kan vi räkna ut följande:
0.35 x 100= 35 liter i sekunden

Men det är i regel minimikraven på frånlufts flöden som blir dimensionerande.

Du kan fördjupa dig i bolagsverkets byggregler för ventilation här.(öppnas i nytt fönster)

Känner du att det verkar vara ett virrvarr av siffror och regler, så kan du kontakta oss som är certifierade och vi kan förklara samt ge dig förslag på eleganta lösningar och system. (Öppnas i nytt fönster)

Övertryck och undertryck.

Vi som yrkesmän tycker om dessa termerna men vi har förståelse att det kan verka som rena grekiskan för dig som husägare. Men lugn i båten, vi försöker bena ut det lite enkelt för dig här.

Man skall i regel undvika att försätta fastigheten i övertryck, det vill säga att man skall ej enbart ha tilluft in i sin fastighet. Inte heller obalans mellan ett tilluft och frånluft -system så att det blir risk för större mängd tilluft. Då är det bättre om obalansen i så fall blir viktad åt andra hållet så fastigheten försätts i undertryck.

Varför kan man då fråga sig?
Jo det är av den enkla anledningen att inne i en fastighet kan det bildas fukt i gasform från vattenbaserad aktivitet och det är just denna fukt som man vill undvika att trycka ut i väggar. Fuktspärren är ju normalt sett byggd att förhindra fukt från att komma utifrån och in, inte inifrån och ut. Med andra ord, undvik att bo i en ballong

Mekanisk ventilation som ett komplement för självdrag.

Visst vore det fantastiskt att ha ett hem där självdraget gör all arbete? Och det fungerad faktiskt ganska bra på den tiden då alla hade en panna som man eldade i som hjälpte till att skapa ett självdrag med hjälp av stigningskrafter.

Dessvärre så är självdrag idag inte en garanti för att det blir optimalt, inte heller en garanti för att luftens omsättning blir korrekt över hela året. Därför så finns det i regel en mekanisk ventilation idag i de flesta fastigheter som hjälper till att skapa rätt luftflöden.

Varmluften stiger uppåt för att den är lättare än den kalla luften.

Förr i tiden så drog man ventilationskanalerna i skorstensstocken och när det eldades i spisen blev rökkanalen varm och den varma röken steg uppåt som då värmde ventilationskanalerna i skorstensstocken. Luften i dem som också steg uppåt och i sin tur skapade ett frånluftssystem i form av självdrag.

Så genom att öppna eller stänga frånluftsventiler kopplade till respektive frånluftskanal kunde man ventilera rummen. Men för att få detta att fungera optimalt året runt så kan det idag behövas en hjälpfläkt.

Låt oss bena ut detta med olika sorters ventilation.

Generellt så finns det 3 olika termer som vi stöter på när vi utför våra ventilationsarbeten i Linköping.

Självdrag ventilation
Mekanisk ventilation
Hybridventilation

Självdragsventilation är mest förekommen i hus som har några år på nacken.

Luften kom in via olika otätheter, som t.ex. runt fönster och den gick ut genom skorstenen

Denna modell utan fläktar bygger på att luften rör på sig när varm luft rör sig från låg nivå uppåt genom uppvärmda kanaler. Du kanske har hört talas om ”skorstenseffekten”.

Vårt svenska klimat är grunden när man talar om självdragssystem och är mest effektiv under kyliga och blåsiga perioder och ännu effektivare om luften har några våningsplan att röra sig på.

I en enplansvilla som har bra lufttäthet så kan man tyvärr behöva öppna några fönster för att få tillräcklig med ventilation, framförallt på sommaren.

I ett sånt system finns ingen värmeåtervinning eftersom det inte finns några direkta fläktar som styr luften in i t.ex. en värmeväxlare.

Om man installerar en från-luft fläkt på vinden eller på taket så kan den hjälpa till att kontrollera luftflödena och skapa ett bättre inomhusklimat.

Man kan även återvinna den värme som finns i frånluften om man väljer att installera ett återvinningssystem.  Lite enklare förklarat: Det gäller att på ett eller annat sätt skapa ett rätt balanserat luftflöde genom huset.

Hybridventilation

Har man självdragsventilation och mekanist frånluft så har man just en så kallad i vårt språk en ”hybridventilation”

Principen bakom är att självdragsventilationen är för svag, så då använder man sig av rätt dimensionerade och rätt placerade mekaniska fläktar istället.

Mekanisk från och tilluftsventilation med återvinning

I denna ventilationslösning så kontrollerar man frånluftsfläktar och tilluftsfläktar för att skapa rätt luftomsättning i fastigheten.

I ett sådant system så tar man in uteluften, filtrerar den, värmer upp den, och sedan distribuerar den till de rum där människor vistas mest av sin tid.

Här är det mycket fördelaktigt att installera ett FTX system.
FTX står för :
F  (Frånluftsventilation)

T (Tilluftsventilation)

X (Återvinning)

Och givetvis när det kommer till alla slags system där filter användes, så bör man ha återkommande underhåll av systemet. Detta underhåll består oftast av att kontrollera funktioner, byta ut ventilationsfiltren, rengöring och kontroll av att flöden uppfyller kraven.